Den 28. april 2019 viste Jan et hylster fra Juul Eivig i Vordingborg. Jeg viser det nedenunder, fordi jeg ikke kan beskrive en let måde at finde tilbage til den 28. april. KTAS er en naturlig kilde til oplysninger.

Jeg skrev allerede om Juul Eivig den 8. juni 2018, fordi Jan havde vist et par andre hylstre fra Vordingborg. Jeg kan ikke let finde tilbage til, hvad jeg skrev, men jeg var dengang meget optaget af, at Juul Eivig havde været restauratør i Sverige — oplysninger, der var kommet via Google.

KTAS fortæller, at Juul Eivig kom til i 1946 (ikke i 1944 — og 1945 er ikke repræsenteret). Han annoncerede i telefonbogens spalter: “Juul Eivig, Algade 23, Tlf. 830, Alt i Musikinstrumenter, Radio og Plader. Alle Reparationer udføres. Levering af al Musik. Elever modtages.” Sådan var hans fremtoning i telefonbogen indtil 1951. 1952 findes ikke tilgængelig, men 1953 og 1954 var hans fremtoning: “Juul Eivig, Kapelmester, Østervej 13, Tlf. 830, Levering af al musik. Elever modtages.” Han solgte altså ikke noget til sidst, men spillede stadig ved arrangementer og tog elever. Det må altså stadig have kunnet betale sig at annoncere. Men i 1956 stod der blot: “Juul Eivig, Kapelmester, Østervej 13, Tlf. 830”. I 1957 var der intet mere. Han havde ikke mere telefon i Vordingborg.

Bedste hilsner,

George