Den 2. maj 2019 viste Jan to hylstre fra Fiedlels Musikhus i Kalundborg. Det ene vises nedenunder, fordi jeg ikke kan beskrive en let måde at finde tilbage til den 2. maj. KTAS er en naturlig kilde til oplysninger. Vi kan her se, at Wilhelm Fiedel etablerede en cigarhandel i Skibbrogade i 1919. Den flyttede senere til Kordilgade, først nr. 4 fra 1923-1929 og fra 1930-1942 nr. 53. Men i 1943 tog Wilhelm Fiedel et afgørende skridt — der var nok ikke så mange tobaksvarer at sælge under krigen — han etablerede en musikhandel i nabohuset, Kordilgade 51. Her forblev musikhandlen, i hvert fald til 1957. Der er intet spor af cigarhandelen.

Bedste hilsner,

George

Bemærk, at blandt plademærkerne er Felix. Gå til Renés diskografi for at se, hvornår hylsteret tidligst kan være fra.